Att hitta ett ämne…

Att skriva uppsatser, i olika utsträckningar, är vardag för studenter. Ibland kallas de PM, ibland tenta, ibland uppsatts, ibland (examens)arbete.

I den nuvarande kursen, gerontologi, kallas examinationsuppgiften för just tenta men den är i form av ett PM, eller uppsats. Den följer samma struktur med inledning, syfte och frågeställningar, teoretisk ansats och metodval, tidigare forskning, resultat och avslutande diskussion. Men, här kommer ett stort men, den är inte på samma nivå som ett PM eller uppsats, även om den följer samma grunder och tillvägagångssätt, och har till skillnad från dessa två ett betydligt mer avgränsad yta att röra sig inom, både när det gäller sidantal och källmaterial men också tidsrymden. Formellt sett har vi, enligt kursplanen, drygt 8 skoldagar (om man inte räknar med helger) på oss, men beroende på hur man tolka och ser det så skulle man kunna säga att vi har 21 skoldagar på oss. Således är tiden väldigt begränsad i att söka upp, bearbeta och tolka källmaterial och printa ner det i pappersform.

Fast egentligen kommer inte det svåra i källmaterialet. De primärkällor vi skall använda är kurslitteraturen, kursen handlar om äldre och har således ett väldigt brett forskningsfält men en nästan outtömlig  tillgång till källmaterial, så det blir inga problem. Nä, problemet kommer istället med begränsningarna. Alla forskare måste göra avgränsningar, annars skulle deras forskningar bli tokstora, och det är här problemet kommer. Man skulle kunna säga att vi enbart har totalt fyra sidor till att få ihop teorier, tidigare forskning och resultat på, alltså tillämpning av de två förstnämnda. Därför gäller det att komma på ett supersnävt område som man vill "forska" i. Och det är inte lätt. Visserligen har jag, under dagens föreläsningar om äldreomsorgen i Västerås stad och om olika gerontologiska teorier hittat två intressanta ämnen, tyvärr tas inte det ena upp något i kurslitteraturen och det andra är för brett. Alltså står jag kvar och stampar.

Motivet kring vår examination ger ju inte så mycket motivation heller, vi kommer inte kunna tillföra forskarfältet något, eftersom våra arbeten aldrig kommer införlivas i det, de kommer bara blir något mellan vår examinator och respektive skribent. Däremot ger det en egen kunskapsutveckling som, om man så vill, kan leda till ett fortsatt forskande senare i våra studier, eller sporra examinatorn till att själv forska i det, eller sprida delar av det vidare till andra och därmed sporra dem. Grunden i uppgiften är dock ändå den samma, att vi skall visa att vi tagit till oss kurslitteraturen och kan tillämpa den.

Ytterligare en aspekt av forskning är ju, som jag skrev ovan, att det dels skall tillföra forskarfältet något och också leda till kunskapsutveckling. Som forskare är det mindre seriöst att forska inom något man redan vet mycket om, bland forskare fnyser man åt likasinnade som gör sådana forskningar och beskyller dem för lättja med mera. Men eftersom samtliga böcker ur kurslitteraturen måste ingå, i en större utsträckning, så måste man välja ämne och ansats utifrån dem. Dessutom har jag redan induktivt tankesätt och utgångspunkt, då jag har över sju år bakom mig i äldreomsorgen. Därför blir det så lätt, dessutom med hänsyn till tidspressen, att man istället väljer ett ämne man redan är väl bevandrad med. Såvida man vet vilket ämne man skall välja, det vill säga.

Kan skyddsjakt på pensionärer vara något? Vad säger du Örjan?

«

»

2 kommentarer hittills på “Att hitta ett ämne…”

Klicka här om du vill lämna en kommentar

 1. Polprav tyckte:
  Den 17 oktober 2009 kl 03:50

  Hello from Russia!
  Can I quote a post in your blog with the link to you?

  Kenneth Jansson svarade
  den 17 oktober 2009 kl 14:13

  Sure, no problem…

Kategorier

 • Aktuellt (239)
 • And now something completely different (11)
 • Bemärkelsedagar (44)
 • Djur (10)
 • Familjen (95)
 • Högtid (47)
 • Inspiration (3)
 • iPhone (15)
 • Jag själv (238)
 • jobb (60)
 • Körkortet (11)
 • Matlagning (1)
 • Min bil (1)
 • [+] Min lägenhet (47)
 • Minns (68)
 • monarkin (7)
 • mustaschkampen (5)
 • [+] Nöje (153)
 • Nyheter (132)
 • Om bloggen (50)
 • Omsorgstagare berättar (1)
 • På resande fot (76)
 • Politik (70)
 • Religöst (10)
 • Saker som irriterar (81)
 • Semester (23)
 • Skolan (104)
 • Skratt (114)
 • [+] Städer (195)
 • tävling (2)
 • Theo (48)
 • Träning och motion (5)
 • Vardagen (280)
 • Veckans… (1)
 • Vikt och hälsa (21)
 • Viktresan (5)
 • Visdomsord (17)
 • Wordpress (18)

Arkivet

Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

klart.se

Se min Spotify-profil